Hos BUSTER ved vi, hvor vigtigt dit privatliv er.

Derfor er vi også forpligtet til at beskytte enhver personoplysning, vi indsamler om dig.

BUSTER er en del af Fonden de Københavnske Filmfestivaler sammen med filmfestivalen CPH:DOX og CPH PIX, (CVR 31285569).

Fonden såvel som de enkelte festivaler er forpligtet til at beskytte enhver form for personoplysninger, der deles med os, eller som vi på anden måde er i besiddelse af.

Formålet med denne privatlivspolitik er, at informere dig om hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor vi indsamler dem, samt hvad vi gør for at beskytte dine oplysninger.

Har du spørgsmål til indsamlingen af personoplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

Personoplysninger er personidentificerbare oplysninger som navn, adresse og e-mail.

BUSTER indsamler og behandler personoplysninger med følgende formål: 

 • At oprette og administrere dit abonnement på vores nyhedsbreve, så du kan modtage nyheder om vores aktiviteter, fordele, rabatter og brugerundersøgelser eller andre aktiviteter relateret til BUSTER. Du kan altid fravælge disse e-mails ved at klikke “afmeld dig vores mailingliste” nederst i bunden af nyhedsbrevet.
 • I forbindelse med billetkøb indsamler vi personoplysninger med henblik på betaling og levering af billetter samt information, så vi kan kontakte dig i tilfælde af aflysning eller ændring af tid for arrangementet.
 • At administrere din BUSTER-profil, når du tilmelder en film til årets program eller ansøger om en akkreditering.
 • At forbedre din oplevelse på vores website, www.buster.dk. Vi indsamler oplysninger om brugeradfærd med det formål at servicere vores besøgende. Disse data giver os mulighed for at udvikle navigationen og indholdet på hjemmesiden, så det i højere grad er tilpasset vores besøgendes behov og interesser.
 • For bedre at kunne forstå vores publikummer og deres interesser. BUSTER kan også i nogle tilfælde udarbejde opsummerede brugerstatistikker til at beskrive festivalens publikummer samt aktiviteter og deres popularitet overfor samarbejdspartnere og potentielle sponsorer og annoncører. Disse statistikker indeholder ikke personidentificerbare oplysninger. 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

BUSTER indsamler personoplysninger, der kan inkludere følgende: 

 • Personoplysninger, herunder e-mail og navn, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve via buster.dk.
 • Navn, adresse, betalingsoplysninger, herunder kreditkortoplysninger, e-mail og telefonnummer, når du køber billetter til festivalaktiviteter via de billetsystemer, som vi selv administrerer. 
 • Personoplysninger, når du indsender film, ansøger om akkreditering eller tilmelder dig et BUSTER-arrangement. Disse oplysninger kan inkludere navn, profession, e-mail, telefonnummer, billede og login-oplysninger såsom selvvalgt password. 
 • Personoplysninger, du videregiver i forbindelse med konkurrencer og brugerundersøgelser. Disse oplysninger kan inkludere navn, e-mail, adresse samt dine besvarelser af brugerundersøgelsen. Oplysningerne kan blive anvendt til markedsføringsanalyser og målretning af aktiviteter.
 • Personoplysninger vi udveksler med en tredjepart, når vi indhenter oplysninger om medlemskab i et filmfagligt forbund til validering af en akkreditering.
 • Billeder og video, hvor du kan medvirke i forbindelse med din deltagelse i et BUSTER-arrangement.
 • Vi registrerer cookies og andre oplysninger fra din computer, herunder IP-adresse, operativsystem, browsertype, geografi mv., hver gang du besøger buster.dk. Oplysningerne bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden bl.a. via Google Analytics, der indsamler data over, hvordan du som bruger anvender vores hjemmeside. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, eks. til at se, hvilke sider og browsere, der anvendes mest.
 • Personoplysninger, du videregiver, når du søger en stilling, ansøger om frivilligt arbejde eller praktik eller henvender dig telefonisk eller via e-mail.

Hvordan indsamler og behandler vi dine oplysninger?

BUSTER indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, du selv har givet samtykke til, eksempelvis ved aktivt at tilmelde dig vores nyhedsbreve eller ved at købe billet til vores aktiviteter. 

Herudover kan BUSTER også behandle dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse. En legitim interesse kan bl.a. være optimering af vores aktiviteter og tilbud, forbedring af vores hjemmeside, målretning af markedsføringsmateriale og besvarelse af dine henvendelser, telefonisk såvel som skriftlig. BUSTER kan også indsamle personoplysninger i form af billeder og video, der er taget i forbindelse med en BUSTER-aktivitet, eksempelvis ved en filmvisning eller en event. 

Som beskrevet ovenfor anvendes der desuden cookies på buster.dk med det formål at forbedre din onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. 

Hvem modtager dine oplysninger?

I overensstemmelse med den gældende persondatalov, kan BUSTER i nogle tilfælde udveksle dine personoplysninger med følgende modtagere:

– Underleverandører, som BUSTER har godkendt til varetagelse og administration af data, eksempelvis et webbureau og en hostingudbyder for vores hjemmeside.– Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning.– Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, vil BUSTER sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis BUSTER skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland. 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

BUSTER opbevarer altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personoplysninger i passwordbeskyttede databaser med begrænset adgang. Det er kun et mindre og relevant udvalg af festivalens medarbejdere, der har adgang til registrerede personoplysninger. Ansatte hos BUSTER er oplært i at respektere dine personoplysninger, og de ansatte, der har adgang til oplysningerne, er forpligtet til at benytte dem i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

BUSTER opbevarer kun personoplysninger så længe det er relevant for det formål, oplysningerne er indhentet til. Visse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført. 

Bemærk, at der flere steder på buster.dk findes links til andre websites, der ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

Cookies

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker dig næste gang, du besøger den.

Der findes 2 typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din webbrowser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. BUSTER anvender både midlertidige og permanente cookies på hjemmesiden.

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden www.buster.dk anvender BUSTER cookies fra visse tredjeparter. Der føres således statistik via Google Analytics over hvordan brugerne anvender hjemmesiden. BUSTER bruger derudover tjenesten SurveyMonkey til udsendelse og analyse af brugerundersøgelser og MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Begge tjenester bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen på deres hjemmesider. 

Alle de informationer, vi modtager i denne forbindelse er anonyme. 

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. 

Hvad er dine rettigheder? 

BUSTER har en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret bruger. I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan du altid gøre brug af følgende rettigheder:

– retten til indsigt i dine personoplysninger.– retten til berigtigelse af dine personoplysninger.– retten til sletning af dine personoplysninger, hvis visse betingelser er opfyldt.– retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.– retten til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse ved at tilmelde dig et nyhedsbrev, kan på du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter behandlingen vil ophøre. Hvis du har oprettet en profil for at kunne tilmelde film, ansøge om akkreditering eller på anden måde engagere dig i festivalen, kan du efterspørge at vi sletter de personlige informationer, vi er i besiddelse af om dig ved at kontakte os på nedenstående email / telefonnummer. Dette inkluderer dog ikke data, som vi er pålagt at beholde til administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

Henvendelser og yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål angående BUSTERs behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som festivalen behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os på info@buster.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer

BUSTER forbeholder sig retten til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Du accepterer ovenstående privatlivspolitik, når du besøger www.buster.dk og når du benytter vores services (nyhedsbreve, tilmelding af film, ansøgning om akkreditering, mv.).

Dato for seneste ændring af cookie- og privatlivspolitikken: 29. januar 2021

DATA POLICY

At BUSTER we value your privacy. 

Therefore, we are obligated to protect the data we collect from you.

BUSTER is a part of the Copenhagen Film Festival Foundation together with the film festivals CPH:DOX and CPH PIX (VAT 31285569).
The Foundation along with the festivals are committed to the protection of personal data shared with us or in our possession.

The purpose of our Data Policy below is to inform you of which data we collect, how and why we collect it, and what we do to protect your data. 

If you have any questions regarding our Data Policy, feel free to contact us.

Why do we collect personal data?

Personal data is information such as name, address and email. 

BUSTER collects and process personal data with the following purposes:

 • To administer your subscription to our newsletters in order for you to receive news about our activities, offers, surveys and other activities related to BUSTER. You can unsubscribe from our mailing list anytime by clicking “Unsubscribe” in the bottom of any newsletter.
 • To be able to process ticket sales (payment and delivery of tickets) and to notify you in case of changes or cancellations.
 • To administer your profile which gives you access to submit films and projects to the festival, and to apply for accreditations as well as to our various industry activities.
 • To improve our website, www.buster.dk. We collect personal data about the use of the website to develop the navigation and content of the website to facilitate the interests and needs of our visitors.
 • To understand our audiences and clients, and their interests. In certain cases, BUSTER may develop statistic summaries to describe the festival’s audience and activities to potential sponsors and advertisers. These summaries do not contain personally identifiable data.

Which types of data do we collect?

BUSTER collects personal data that may include the following:

 • Personal data such as name and e-mail when you sign up for our newsletters.
 • Personal data such as name, address, payment information including credit card information, e-mail and phone number when you buy tickets through the ticket systems operated by the festival itself.
 • Personal data such as name, profession, e-mail, phone number, portrait photo, biography/filmography and login information including your password of choice, when you submit a film or project, when you apply for an accreditation or sign up for a BUSTER event.
 • Personal data handed to us in relation to competitions and surveys. This may include name, e-mail and your answers to a possible survey. This information may be used for analysis and the targeting of future festival activities.
 • Personal data exchanged such as name when exchanged with a third party, in case we need to obtain information about your professional status when processing an application for an accreditation.
 • Images and videos in which you may appear in relation to your participation in the festival’s activities.
 • We register cookies and information such as IP address, operating system, browser type, geography when you access our website www.buster.dk. The data is used to improve the user experience of our website through Google Analytics. The statistical data is used exclusively in the form of summaries, for example to see which pages and browsers are used most frequently.
 • Personal data which you leave with us when you apply for a job, an internship or as a volunteer, or in other ways contact us by phone or e-mail.

How do we collect and process your data?

BUSTER only collects and process data which you have permitted us to use by agreeing to our Data Policy through signing up for our newsletter, submitting a film or project, buying tickets, or in other ways engage with the festival.

BUSTER may also process your personal data to pursue legitimate interests such as optimizing our activities and offers, improve our website, and to reply to calls and e-mails we receive from you. BUSTER may also collect personal data such as photos and videos taken at the festival’s screenings, events and other activities. 

As described above, cookies used at our website www.buster.dk for the purpose of improving the user experience of the site as well analyzing the preferences of its users.

Who receives your data?

In accordance with the General Data Protection Regulations, BUSTER may in certain cases exchange your personal data with the following parties:

 • Web companies and other parties approved by BUSTER to administer the festival’s data.
 • Public institutions if required by law.
 • If your personal data is transferred to third parties in countries outside the EU/EEA (for example a server park or another IT company) BUSTER will make sure that the transfer fulfils all legal requirements.

How do we protect your personal data?

BUSTER saves your personal data in a safe and confidential way in password-protected databases to which only a limited number of the festival’s relevant employees have access. Employees at BUSTER are trained in respecting your personal data, and the staff members who have access to our databases are obliged to process the data in accordance with our Data Policy.

BUSTER will only store personal data for as long as it is relevant to the purpose by which it was collected. Some data might be stored in aggregated form for a longer period of time, for statistical and analytical purposes. They will be deleted when the statistics/analysis has been finalized.

Cookies

Cookies are small data files stored on your computer when you visit a website. Cookies contain information which is accessible to the webserver of the domain which issued the cookie, i.e. the website will remember you the next you visit it.

2 types of cookies exist: Temporary ones and permanent ones. Temporary cookies are deleted when you close your web browser. Permanent cookies are information units that are stored on your computer until they are either actively deleted or delete themselves after a set period of time. Permanent cookies are renewed every time you visit a website again. BUSTER uses both temporary and permanent cookies.

To develop and improve our website, www.buster.dk, BUSTER employs cookies from certain trusted third parties: For instance, Google Analytics is used for statistics, SurveyMonkey for surveys, and Mailchimp for newsletters. Both these last services use cookies to optimize the user experience on their websites.

All information we receive through cookies is anonymous. 

You can always delete, reject or turn off the use of cookies on your computer by changing the settings in your browser. Where the settings are located depends on the type of browser used.

Please note that links appear on our website, www.buster.dk, to other sites that are not included in our own Data Policy.

What are your rights?

BUSTER employ a number of security measures to protect your personal data and to secure your rights as a registered used. In relation to our processing or your personal data, you can always make use of the following rights:

 • The right to insight into your personal data in our records.
 • The right to correct your personal data in our records.
 • The right to have your personal data deleted from our records.
 • The right to limit the processing of your personal data.
 • The right to decline the processing of your personal data.

If you have agreed to the processing of your personal data, for instance by signing up to our newsletter, you may withdraw your agreement any time, after which our processing of your data will cease. If you have created a profile to submit a film, apply for an accreditation or in other ways engage with the festival, you may request us to delete your personal information in our possession by contacting us via the e-mail or phone number below.

This does not include data which we are obliged to keep for administrative, legal or security-related matters.

Contact

If you have any questions regarding BUSTERS’s processing of your personal data, or if you disagree with the way your data is handled by the festival, please contact us at info@buster.dk or by phone: +45 334 547 38.

You also have the option of complaining to the Danish Data Protection Agency, which is the official institution in Denmark to supervise companies’ handling of personal data. Contact information is available at www.datatilsynet.dk.

Changes

BUSTER claims the right to change and update our Data Policy without notice, for instance when called for by general legal changes. We recommend that you keep oriented about such changes.

You accept our Data Policy when visiting www.buster.dk and when you make use of our services (newsletters, the submission of films/projects, festival accreditations, etc.)

Latest update: January 29, 2021.