NoJSe Tænketank

DA / EN

Norden har i mange år været kendt for sit engagement i børns rettigheder, lighed og progressive pædagogiske tilgange, herunder film og medieproduktioner særligt rettet mod børn og med børn som medvirkende. Med udgangspunkt i dette består NoJSe Tænketanken af en blanding af filmprofessionelle og forskere fra de nordiske lande. Tænketanken hylder den mangfoldige kulturarv, sproglige rigdom og fortælletraditioner, der gør den nordiske region så unik.

Tænketanken mødes for første gang under BUSTERs Branchedage d. 2. oktober 2023.

Tænketankens mission er at udforske samskabelseskraften i nordiske medier og film for børn og unge. Vi undersøger gennem forskning, casestudier og samarbejde, hvordan samskabelse kan fremme kreativitet, inklusivitet og tværkulturel dialog. Sammen udvikler vi retningslinjer, etiske rammer og bedste praksis og sætter fokus på industriens fremtid. Vores mål er at understøtte et økosystem, der muliggør nye samskabelsesinitiativer, som giver det unge nordiske publikum berigende og mangfoldige medie- og filmoplevelser.

Log ind

Opret bruger

Opret en gratis profil for at få adgang til at købe billetter til skoleprogrammet, samt have mulighed for at kunne lave dine egen udvælgelse af favoritfilm.