Trailer

Historjá – samernes sting

Thomas Jackson / Sverige / 88min
Kom med højt op i Lapland på en rejse ind i samisk kultur, mytologi, menneske- og natursyn. Filmen tager udgangspunkt i kunstneren Britta Marakatt-Labbas arbejde med at væve det samiske folks rige og tumultariske historie ind i 24 meters stof. Der er rensdyr, is og farverige ritualer på det hvide lærredsstof, men også blod, bål og brand for det nomadiske folks historie er præget af forfølgelse og oprør. Mellem storslåede naturoptagelser i Lapland møder vi Britta og hendes familie og følger deres arbejde med renerne gennem året. Men vævet ind i historien er også en ny trussel: naturen ændrer sig. Det samiske folk oplever klimaforandringerne på tæt hold, og vi venter i spænding sammen med familien på at se, om renerne klarer deres årlige vandring. Samernes kamp for at redde naturen hænger uløseligt sammen med deres kultur. Den komplekse film er spændende at se, hvis I er interesserede i klimaspørgsmålet oplevet fra de oprindelige befolkningers perspektiv.

Skoleprogram - info til lærere

Fag: dansk, historie, naturfagene & samfundsfag
Klassetrin: Udskoling
Emner: Familie, Normer og identitet, Natur, Norden & Klima
Temaer: Nordiske filmfortællinger, En sang for friheden & Kærlighed til naturen

Se undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

BUSTER tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer, som I kan bruge i forbindelse med jeres filmvisning. Materialet handler ikke om den enkelte film, I skal se, men lægger op til et tematisk eller fagligt forløb, som I kan integrere filmoplevelsen i. Tænk det som et fagligt eller tematisk sæt briller, som I sammen ser filmen igennem og som giver jer nogle særlige opmærksomhedspunkter for biografoplevelsen. Nedenstående materialer er anbefalet til denne film: Historjá – samernes sting

Min familie og den store historie

Undervisningsmateriale

I filmens verden kan man rejse i tiden. Til en hæsblæsende flugt under 2. Verdenskrig, en smuk sommerdag i vikingetiden eller en fattig bondefamilie i begyndelsen af 1900-tallet. Dette materiale kan bruges til at lave et forløb omkring BUSTERs film til faget historie. Eleverne arbejder kreativt og struktureret med at lave tidslinjer for deres egen families historie, som de kan bruge til at perspektivere filmoplevelsen. Formålet er at skabet et refleksionsrum, hvor eleverne kan reflekstere over forholdet mellem filmens historiske temaer og deres egen livsverden, familiehistorie og nutid.

Nordiske sprog: film fra Norden

Undervisningsmateriale

Vil I se filmen med Norden og det nordiske sprog som fokus? Dette materiale kan bruges, når I ser film fra Norge, Sverige, Finland, Island, Førøerne eller Grønland. Brug filmen som anledning til et forløb om de spændende sprog, der tales lige på den anden side af den danske grænse og til at udforske (forskel)ligheder mellem os danskere og vores nordiske naboer, når det gælder kultur, samfund og børne- og ungdomsliv.