Trailer

Tsumu – hvor går du hen med dine drømme?

Kasper Kiertzner / Danmark, Grønland & Sverige / 80min
De to 19-årige venner Lars og Eino er vokset op sammen i Tasiilaq, den største by i det østlige Grønland. Nu står de tre unge overfor et dilemma: skal de blive eller rejse ud? Hvis de bliver, er de nødt til at opgive mange af de drømme, de bærer på. Og hvis de forlader hjemmet og flytter fra byen, vil det få store konsekvenser for venner og familie, der bliver tilbage. Men Lars, Eino og Thomas er ikke de eneste, der står med den svære beslutning. Mange af Grønlands unge lever midt i en turbulent periode mærket af opbrud mellem gamle traditioner og de nye muligheder for at søge ud, som især internettet har bragt med sig. ‘Tsumu – hvor går du hen med dine drømme?’ er delvist optaget af de unge selv på deres egne smartphones i en collage af individuelle udtryk, der fejer gamle forestillinger om køn og identitet af banen med et selvsikkert brag.

Skoleprogram - info til lærere

Fag: dansk & samfundsfag
Klassetrin: Udskoling
Emner: Normer og identitet & Norden
Tema: Nordiske filmfortællinger

Se undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

BUSTER tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer, som I kan bruge i forbindelse med jeres filmvisning. Materialet handler ikke om den enkelte film, I skal se, men lægger op til et tematisk eller fagligt forløb, som I kan integrere filmoplevelsen i. Tænk det som et fagligt eller tematisk sæt briller, som I sammen ser filmen igennem og som giver jer nogle særlige opmærksomhedspunkter for biografoplevelsen. Nedenstående materialer er anbefalet til denne film: Tsumu – hvor går du hen med dine drømme?

Ungdomsfilm og -serier: kan du spejle dig?

Undervisningsmateriale

Nu er det eleverne selv, der er eksperter! Materialet her handler om ungdomsfilm og -serier som genre og I arbejder med begreber som 'målgruppe', 'spejling' og 'repræsentation'. Eleverne trækker på deres eget forbrug af ungdomsfilm- og serier, og skal efter visningen arbejde med at vurdere filmen som målgruppe, skrive videre på handlingen og diskutere, om de selv mangler karakterer at spejle sig i.

Normer og identitet

Undervisningsmateriale

De sociale fællesskaber er en del af vores identitetsdannelse, som enten inspirerer os til at finde os selv, eller får os til at føle os mindre værd. Vores identitet bliver sammenstrikket af alt fra køn, ophav, social klasse, hudfarve, fritidsinteresser og ikke mindst, de miljøer vi færdes i. Dette materiale kan bruges til de af BUSTERs film, som handler om identitet og normer. Børne- og ungdomsfilmens typiske opbygning omkring centrale karakterers tidlige identitetsdannelse i forskellige miljøer gør dem oplagte til at arbejde med spørgsmål om identitet, sociale normer og repræsentation. Materialet lægger op til inspirerende snakke med eleverne om, hvad identitet er, og hvornår normer for, hvordan vi skal opføre os og se ud, kan være skadelige for os. Med cases, kreative øvelser og refleksionsoplæg bliver I klædt på til at spotte fordomme og normer i filmen og se nuanceret på karakterne ud fra identitetsbegrebet.

Nordiske sprog: film fra Norden

Undervisningsmateriale

Vil I se filmen med Norden og det nordiske sprog som fokus? Dette materiale kan bruges, når I ser film fra Norge, Sverige, Finland, Island, Førøerne eller Grønland. Brug filmen som anledning til et forløb om de spændende sprog, der tales lige på den anden side af den danske grænse og til at udforske (forskel)ligheder mellem os danskere og vores nordiske naboer, når det gælder kultur, samfund og børne- og ungdomsliv.