Trailer

Piger piger piger

Alli Haapasalo / Finland / 100min
Finsk pigeliv uden filter fredag efter fredag! Den første fredag giver Mimmi sin holdkammerat i Hokey en med staven, fordi hun bare pludselig er færdig med det spil. Hun tror ikke på konkurrencesport, to mål og træning mere. Hendes bedste veninde Rönkkö forstår som altid sin kantede veninde. Den anden fredag forelsker Mimmi sig i den smukke ambitiøse og modige skøjteløber Emma. Det er berusende kærlighed, sex og fortryllelse. Imens roder Rönkkö med at finde sin egen nydelse. Hun oplever dating og sex som alt andet end berusende. Den tredje fredag kulminerer alting i opgør og gråd, og der skal ægte venskaber til for at redde dagen. ‘Piger piger piger’ siger filmen både euforisk og formanende om sine tre karakterer, der tager livet og lysten meget alvorligt. Et stærkt snapshot af en sej slash skrøbelig pige-generation. BUSTER anbefaler til +13 år.

Skoleprogram - info til lærere

Fag: dansk
Klassetrin: Udskoling
Emne: Normer og identitet
Tema: Nordiske filmfortællinger

Se undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

BUSTER tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer, som I kan bruge i forbindelse med jeres filmvisning. Materialet handler ikke om den enkelte film, I skal se, men lægger op til et tematisk eller fagligt forløb, som I kan integrere filmoplevelsen i. Tænk det som et fagligt eller tematisk sæt briller, som I sammen ser filmen igennem og som giver jer nogle særlige opmærksomhedspunkter for biografoplevelsen. Nedenstående materialer er anbefalet til denne film: Piger piger piger

Ungdomsfilm og -serier: kan du spejle dig?

Undervisningsmateriale

Nu er det eleverne selv, der er eksperter! Materialet her handler om ungdomsfilm og -serier som genre og I arbejder med begreber som 'målgruppe', 'spejling' og 'repræsentation'. Eleverne trækker på deres eget forbrug af ungdomsfilm- og serier, og skal efter visningen arbejde med at vurdere filmen som målgruppe, skrive videre på handlingen og diskutere, om de selv mangler karakterer at spejle sig i.

Normer og identitet

Undervisningsmateriale

De sociale fællesskaber er en del af vores identitetsdannelse, som enten inspirerer os til at finde os selv, eller får os til at føle os mindre værd. Vores identitet bliver sammenstrikket af alt fra køn, ophav, social klasse, hudfarve, fritidsinteresser og ikke mindst, de miljøer vi færdes i. Dette materiale kan bruges til de af BUSTERs film, som handler om identitet og normer. Børne- og ungdomsfilmens typiske opbygning omkring centrale karakterers tidlige identitetsdannelse i forskellige miljøer gør dem oplagte til at arbejde med spørgsmål om identitet, sociale normer og repræsentation. Materialet lægger op til inspirerende snakke med eleverne om, hvad identitet er, og hvornår normer for, hvordan vi skal opføre os og se ud, kan være skadelige for os. Med cases, kreative øvelser og refleksionsoplæg bliver I klædt på til at spotte fordomme og normer i filmen og se nuanceret på karakterne ud fra identitetsbegrebet.

Nordiske sprog: film fra Norden

Undervisningsmateriale

Vil I se filmen med Norden og det nordiske sprog som fokus? Dette materiale kan bruges, når I ser film fra Norge, Sverige, Finland, Island, Førøerne eller Grønland. Brug filmen som anledning til et forløb om de spændende sprog, der tales lige på den anden side af den danske grænse og til at udforske (forskel)ligheder mellem os danskere og vores nordiske naboer, når det gælder kultur, samfund og børne- og ungdomsliv.