Trailer

Mica – kampen for frihed

Ismael Ferroukhi / Frankrig & Marokko / 104min
Mica på 10 år bor i de fattige forstæder i Meknes i Marokko, hans far er syg og udsigterne for hans fremtid er ikke gode. En dag tager en af hans fars venner ham med til storbyen Casablanca, hvor han skal arbejde som medhjælper i en tennisklub for velhavende familier. Mens han luger, klipper og holder orden på banerne ser han de rige menneskers børn troppe op til undervisning med rene tennissko. Tennisklubbens ejer, der har store ambitioner for sin søn Omar, ansætter den tidligere franske tennismester Sophia til at træne sønnen. Men en dag får hun øje på Mica og hans talent… Filmen er en del af BUSTERs tema 'En sang for friheden', da den tematiserer et ufrit barneliv, fattigdom og sport som en mulig vej til et friere liv.

Skoleprogram - info til lærere

Fag: dansk & samfundsfag
Klassetrin: Mellemtrin & Udskoling
Emner: Familie & Normer og identitet
Tema: En sang for friheden

Se undervisningsmaterialer

Undervisningsmateriale

BUSTER tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer, som I kan bruge i forbindelse med jeres filmvisning. Materialet handler ikke om den enkelte film, I skal se, men lægger op til et tematisk eller fagligt forløb, som I kan integrere filmoplevelsen i. Tænk det som et fagligt eller tematisk sæt briller, som I sammen ser filmen igennem og som giver jer nogle særlige opmærksomhedspunkter for biografoplevelsen. Nedenstående materialer er anbefalet til denne film: Mica – kampen for frihed

Normer og identitet

Undervisningsmateriale

De sociale fællesskaber er en del af vores identitetsdannelse, som enten inspirerer os til at finde os selv, eller får os til at føle os mindre værd. Vores identitet bliver sammenstrikket af alt fra køn, ophav, social klasse, hudfarve, fritidsinteresser og ikke mindst, de miljøer vi færdes i. Dette materiale kan bruges til de af BUSTERs film, som handler om identitet og normer. Børne- og ungdomsfilmens typiske opbygning omkring centrale karakterers tidlige identitetsdannelse i forskellige miljøer gør dem oplagte til at arbejde med spørgsmål om identitet, sociale normer og repræsentation. Materialet lægger op til inspirerende snakke med eleverne om, hvad identitet er, og hvornår normer for, hvordan vi skal opføre os og se ud, kan være skadelige for os. Med cases, kreative øvelser og refleksionsoplæg bliver I klædt på til at spotte fordomme og normer i filmen og se nuanceret på karakterne ud fra identitetsbegrebet.