Trailer

Gagarine

Fanny Liatard & Jeremy Trouilh / Frankrig / 98min
Kan kærligheden bo i et nedslidt betonkompleks fuldt af giftstoffer? 16-årige Youri har en særlig forbindelse til Cité Gagarine - det store boligkvarter syd for for Paris, som har været hans hjem, siden har var baby. Han er vokset op med historien om, at kvarteret er opkaldt efter den russiske astronaut Yurij Gagarin og mener helt bestemt, at der er en særlig forbindelse til verdensrummet lige præcis her i hans hjem. Troen giver ham kræfter til at overøse alle omkring ham med venlighed, kærlighed og opmærksomhed, selv nu hvor bygningerne tømmes og lukkes til nedrivning og alle de naboer, Youri har kendt hele sin barndom, flytter væk. Boligkomplekset er fyldt med asbest og konstruktionsfejl, men det er også nogens hjem. Gagarine skal sprænges i luften, men Youri bliver til det sidste. Heldigvis er han ikke alene. Filmen tager poetiske livtag med retten til at have et hjem, følelsen af tilhørsforhold - og friheden til selv at vælge, hvor vi bor. En film der starter gode snakke om forholdet mellem en bolig og et hjem og om hvilke rammer, der giver et menneske en tryg og værdig tilværelse.

Skoleprogram - info til lærere

Fag: dansk, samfundsfag & fransk
Klassetrin: Mellemtrin & Udskoling
Emner: Familie & Normer og identitet
Temaer: Sanserne i biografen & En sang for friheden

Se undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

BUSTER tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer, som I kan bruge i forbindelse med jeres filmvisning. Materialet handler ikke om den enkelte film, I skal se, men lægger op til et tematisk eller fagligt forløb, som I kan integrere filmoplevelsen i. Tænk det som et fagligt eller tematisk sæt briller, som I sammen ser filmen igennem og som giver jer nogle særlige opmærksomhedspunkter for biografoplevelsen. Nedenstående materialer er anbefalet til denne film: Gagarine

Lær at tale om film på fransk

Undervisningsmateriale

Dette materiale er udviklet sammen med Institut Francais og her skal I arbejde med at tale om film på fransk. Før visningen lægger vi op til, at I udvider jeres ordforråd om filmgenrer, -produktion og -smag, og efter visningen sætter vi rammerne for jeres efterbehandling af filmen med spørgsmål, skriveøvelse og reenactment. Alt sammen på fransk.

Familien på film

Undervisningsmateriale

Familier kommer i alle mulige former, farver og størrelser i BUSTERs program. Filmene konkretiserer det komplekse i at være en familie på mange forskellige måder og er oplagte til at reflektere over familieformer og -roller i klassen. Dette materiale kan bruges til at analysere den film I skal se på festivalen med familien som omdrejningspunkt. Med de forskellige øvelser arbejder I med at udvide familiebegrebet og reflekterer over, hvilke familieformer I selv støder på i film og serier, og hvilke der mangler. I slutter af med en 'familieanalyse' af filmen

Normer og identitet

Undervisningsmateriale

De sociale fællesskaber er en del af vores identitetsdannelse, som enten inspirerer os til at finde os selv, eller får os til at føle os mindre værd. Vores identitet bliver sammenstrikket af alt fra køn, ophav, social klasse, hudfarve, fritidsinteresser og ikke mindst, de miljøer vi færdes i. Dette materiale kan bruges til de af BUSTERs film, som handler om identitet og normer. Børne- og ungdomsfilmens typiske opbygning omkring centrale karakterers tidlige identitetsdannelse i forskellige miljøer gør dem oplagte til at arbejde med spørgsmål om identitet, sociale normer og repræsentation. Materialet lægger op til inspirerende snakke med eleverne om, hvad identitet er, og hvornår normer for, hvordan vi skal opføre os og se ud, kan være skadelige for os. Med cases, kreative øvelser og refleksionsoplæg bliver I klædt på til at spotte fordomme og normer i filmen og se nuanceret på karakterne ud fra identitetsbegrebet.