BUSTER åbner for submissions til festivalen i 2022

BUSTER er organiseret under Copenhagen Film Festivals og viser hvert år 100+ film, spil og tv-serier. 35.000 børn, lærere og familier deltager i festivalen hvert år.

Festivalen finder sted 26. September til 9. oktober 2022 og henvender sig til målgruppen 2-16 årige + deres forældre, bedsteforældre, lærere og pædagoger. Deadline for indsendelser til festivalen er 1. april 2022. Målet er at vise kvalitetsfilm og medieindhold til børn og unge og at kuratere dette klogt i et program med refleksion og aktivitetet for børnehaver, skoler og familier.

8 FILM KÆMPER OM BUSTER AWARD 2022
Ud af programmet på 100+ film udvælger Busters programredaktion 8 film til konkurrencen for bedste film for børn og unge i alderen 7+. De otte film bedømmes af BUSTERs børnejury, som består af 4-8 børn og unge fra BUSTERs børnepaneler i aldersgruppen 9 – 16 år.

PRAKTISK OG TEKNISK INFORMATION
Det koster 300 kroner at submitte en spillefilm.
Det koster 150 kroner at submitte en kortfilm.

KRAV FOR SUBMISSION:
Vi godtager spillefilm, kortfilm, tv-serier, dokumentarfilm, dokumentarserier, animationsfilm og spil fra hele verden.
Vi godtager ikke submissions af film, der har haft premiere før 2021
Målgruppen for de indsendte film skal være børn og unge i alderen 2 -15 år.
DET SKAL DU SUBMITTE MED:
Et VOD screener-link til filmen
En kort beskrivelse af filmen, tv-serien, spillet og en beskrivelse af målgruppen.
Så mange stillbilleder i høj opløsning fra filmen som muligt
En engelsk tidskodet dialogliste, hvis filmen er valgt til vores yngste publikum ( 2-12 år).
Link til eventuelt pressemateriale eller press kit.
Hvis din film udvælges til BUSTER skal vi bruge ikke-krypterede DCP’er. BUSTERs printkoordinator giver dig yderligere information om formater og uploads. Contact info: print@buster.dk
Indsend din film via dette link:

Submit Film
Alle film der udvælges til konkurrence eller til BUSTERs 2022-program får besked senest 1. maj 2022.

Vi glæder os til at se, hvad i har til os af film, tv-serier og spil.

Mariella Harpelunde Jensen

BUSTER OPENS SUBMISSIONS FOR THE 2022 FESTIVAL
You can now submit your film, TV series or game to BUSTER – Scandinavia’s largest children’s film festival. BUSTER is organised under Copenhagen Film Festivals and screens 100+ films, games and TV series each year for around 35,000 children, teachers and families.

The festival takes place from 26th of September to 9th of October 2022 and is aimed at the 2-15 age group + parents, grand parents, teachers and pedagogs. The aim is to show quality film and media content for children and youth and frame it within a programme full of reflection and activity for families, kindergartens and schools.

8 FILMS COMPETE FOR THE BUSTER AWARD 2022
Out of the programme of 100+ films, Buster’s programme editors will select 8 films for the competition for best film for children and young people aged 7+. The eight films will be judged by BUSTER’s children’s jury, which consists of 4-8 children and young people from BUSTER’s children’s panels aged 9-16.

PRACTICAL AND TECHNICAL INFORMATION
The cost is DKK 300 for submission of a feature film.
The cost is DKK 150 for submission of a short film.

REQUIREMENTS:
We do not accept submissions of films that premiered before 2021.
We accept feature films, short films, TV series, documentaries, documentary series, animated films and games from all over the world.
The target audience of the submitted films must be children and young people aged 2 -15 years.
PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING IN YOUR SUBMISSION:
A VOD screener link for the film
A short description of the film, TV series, game and a description of the target audience.
As many high resolution stills from the film as possible
An English time coded dialogue list if the film is chosen for our youngest audience ( 2-12 years).
Link to any press material or press kit.
If your film is selected for BUSTER we will need unencrypted DCPs. BUSTER’s print coordinator will give you further information on formats and uploads. Contact info: print@buster.dk
Submit your film:

Submit Film
All films selected for competition or for the BUSTER festival programme of 2022 will be notified by May 1, 2022.

We look forward to seeing what films, TV series and games you have for us.

Mariella Harpelunde Jensen

Log ind

Opret bruger

Opret en gratis profil for at få adgang til at købe billetter til skoleprogrammet, samt have mulighed for at kunne lave dine egen udvælgelse af favoritfilm.