BUSTER åbner for submissions til festivalen 2023

BUSTER er organiseret under Copenhagen Film Festivals og viser hvert år 170+ film, spil og tv-serier. 35.000 børn, lærere og familier deltager i festivalen hvert år. Festivalen finder sted 25. September til 8. oktober 2023 og henvender sig til målgruppen 2-16 årige + deres forældre, bedsteforældre, lærere og pædagoger. Deadline for indsendelse af film til festivalen er 1. april 2023. Målet er at vise kvalitetsfilm og medieindhold til børn og unge og at kuratere dette klogt i et program med refleksion og aktiviteter for børnehaver, skoler og familier.

FESTIVALEN UDDELER HVERT ÅR TRE PRISER

Festivalen uddeler i 2023 3 priser; BUSTER AWARD 2023, Best Nordic shorts og Best Nordic Feature film. Ud af programmet på 170+ film udvælger Busters programredaktion film til de tre konkurrencer. Filmene bedømmes af BUSTERs børnejury, som består af 4-8 børn og unge fra BUSTERs børnepaneler i aldersgruppen 9 – 16 år og en Nordisk Jury bestående af filmprofessionelle fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Grønland og Danmark.

PRAKTISK OG TEKNISK INFORMATION

Det koster 300 kroner at submitte en spillefilm.
Det koster 150 kroner at submitte en kortfilm.

KRAV FOR SUBMISSION:

Vi godtager spillefilm, kortfilm, tv-serier, dokumentarfilm, dokumentarserier, animationsfilm og spil fra hele verden.
Vi godtager ikke submissions af film, der har haft premiere før januar 2022
Målgruppen for de indsendte film skal være børn og unge i alderen 2 -15 år.

DET SKAL DU INDSENDE:

  • Et VOD screener-link til filmen
  • En kort beskrivelse af filmen, tv-serien, spillet og en beskrivelse af målgruppen.
  • Så mange stillbilleder i høj opløsning fra filmen som muligt
  • En engelsk tidskodet dialogliste, hvis filmen er valgt til vores yngste publikum ( 2-12 år).
  • Link til eventuelt pressemateriale eller press kit.

Hvis din film udvælges til BUSTER skal vi bruge ikke-krypterede DCP’er. BUSTERs printkoordinator giver dig yderligere information om formater og uploads.
Kontaktinfo: print@buster.dk

Indsend din film

Alle film der udvælges til konkurrence eller til BUSTERs 2023-program får besked senest 1. maj 2023.

Vi glæder os til at se, hvad i har til os af film, tv-serier og spil.
Mariella Harpelunde Jensen

BUSTER OPENS SUBMISSIONS FOR THE 2023 FESTIVAL

You can now submit your film, TV series or game to BUSTER – Scandinavia’s largest children’s film festival. BUSTER is organized under Copenhagen Film Festivals and screens 170+ films, games and TV series each year for around 35,000 children, teachers and families.
The festival takes place from 25th of September to 8th of October 2023 and is aimed at the 2-15 age group + parents, grandparents, teachers and pedagogs. The aim is to show quality film and media content for children and youth and frame it within a programme full of reflection and activity for families, kindergartens and schools.

THE SELECTED FILMS COMPETE FOR 3 ANNUAL AWARDS

Out of the programme of 170+ films, Buster’s programme editors will select films for
the BUSTER AWARD 2023, and the Awards for Best Nordic short og Best Nordic Feature film.
The films will be judged by BUSTER’s children’s jury, which consists of 4-8 children and young people from BUSTER’s children’s panels aged 9-16 and a Nordic Jury consisting of film professionals from Sweden, Norway, Finland, The Faroese Islands, Greenland and Denmark.

PRACTICAL AND TECHNICAL INFORMATION

The cost is DKK 300 for submission of a feature film.
The cost is DKK 150 for submission of a short film.

REQUIREMENTS:

We do not accept submissions of films that premiered before 2022.
We accept feature films, short films, TV series, documentaries, documentary series, animated films and games from all over the world.
The target audience of the submitted films must be children and young people aged 2 -15 years.

PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING IN YOUR SUBMISSION:

  • A VOD screener link for the film
  • A short description of the film, TV series, game and a description of the target audience.
  • As many high resolution stills from the film as possible
  • An English time coded dialogue list if the film is chosen for our youngest audience ( 2-12 years).
  • Link to any press material or press kit.

If your film is selected for BUSTER we will need unencrypted DCPs. BUSTER’s print coordinator will give you further information on formats and uploads.
Contact info: print@buster.dk

Submit your Film

All films selected for competition or for the BUSTER festival programme of 2023 will be notified by May 1, 2023.

We look forward to seeing what films, TV series and games you have for us.
Mariella Harpelunde Jensen