(IN ENGLISH BELOW)

Stor mediekonference stiller skarpt på børn som målgruppe, medskabere og inspirationskilde 

Nu kan du tilmelde dig til årets vigtigste børnemediekonference. Den 7. oktober 2021 afholder BUSTER Filmfestival og DR en stor nordisk børnemediekonference med støtte fra Nordvisionsfonden og Creative Europe MEDIA. Konferencen finder sted i DR Byens studie 2 og sætter fokus på de vigtigste, men også sværeste mediebrugere på markedet – børn og teeangere. Her dykker vi ned i de nyeste, innovative mediestrategier og ser nærmere på, hvordan vi kan tænke ny viden om de unge målgrupper aktivt ind i det indhold, der produceres til dem

Hvordan kan børns leg og udviklingstrin inspirere til nye medier? Hvilke tendenser og bevægelser ser vi i børnenes medieforbrug i dag? Og hvad sker der i de projekter, hvor målgruppen bliver inviteret ind som medproducenter?   

Til at svare på det og meget andet, har vi inviteret en række førende forskere, eksperter og branchefolk fra både ind- og udland, og vi glæder os til at byde velkommen til gæstetalere fra bl.a. NRK og LEGO. Det bliver et tværfagligt program, der bygger på såvel faglig viden som praktiske erfaringer med de unge målgrupper, kombineret med inspirerende eksempler fra børne medieområdet inden for både gaming, tv-serier og film

Konferencens ambition er at styrke den nordiske børnemediebranches viden og innovation på området og inspirere til endnu mere kvalitetsindhold i børnehøjde.

Allerede nu kan du tilmelde dig børnemediekonferencen via akkrediteringsformularen her
.

Deadline for akkreditering er den 20. september 2021, kl.12:00 og prisen for at deltage er 300 kr., hvilket inkluderer mad og drikke på dagen samt en afsluttende drink. I tillæg kan man tilmelde sig netværksmiddag om aftenen til 500 kr. 

Konferencen har et begrænset antal pladser. Senest den 21. september vil man få svar, om man har fået en plads, som derefter skal bekræftes ved betaling af deltagergebyret. 

Vi glæder os til at se jer!

Information:
Hvornår: 7. oktober 2021
Hvor: DR Byens Studie 2, København 
Pris: 300 kr. + 500 kr. for netværksmiddag
Deadline for akkreditering: 20. september, kl 12:00 
Svar på akkrediteringsansøgning: 21. september
Kontakt: info@buster.dk

——————————————————————————————————————–

Children’s Media Conference to take place in Copenhagen in October

On October 7, BUSTER Film Festival and DR (Danish Broadcasting Corporation) will host a new Nordic children’s media conference funded by Nordvisionsfonden and Creative Europe MEDIA. The conference will take place in DR Byen Studio 2 and will focus on children as audience target groups and potential co-creators. We will dive into new and innovative media strategies in the market and take a closer look at how to actively incorporate new knowledge about the target group into the content that is being produced for them.

How can children’s play and development inspire new media? What trends and movements are defining children’s ways of consuming media? What happens when the target group is invited to participate as co-creators? 

To answer these and many other questions, we have invited leading experts, researchers and industry professionals as well as guest speakers from NRK (Norway) and LEGO among others. The programme will be interdisciplinary and build on theoretical knowledge as well as on practical experience with young audience target groups. This will be combined with inspiring examples of children’s media from the world of gaming, tv series and film. 

The goal of the conference is to strengthen the Nordic children media industry’s attention and innovation in the field and to inspire professionals to produce more quality content.

You can already sign up for the conference via the accreditation form here.

The deadline for applying for accreditation is September 20th, 2021, by 12:00 PM and the participation fee is 300 DKK. which includes food and drinks. In addition, you can also sign up for a networking dinner in the evening for 500 DKK
Please write in the custom form if you wish to take part in the dinner.

There is a limited number of seats at the conference. If you apply, you will get a response on September 21 – at the latest. After this you will have to confirm and pay the participation fee.

We look forward to seeing you!

Information:
When: October, 7 2021
Where: DR Byen Studio 2, Copenhagen
Price: 300 DKK. + 500 DKK. for networking dinner
Deadline for accreditation: September 20, 2021 by 12:00 PM
Answer to accreditation application: September 21
Contact: info@buster.dk