Børnemediekonference

BUSTER store børnemediekonference tilbyder nu billetter til live streaming

BUSTER Film Festivals store børnemediekonference er udsolgt, men vi tilbyder nu billetter, der giver jer mulighed for at opleve konferencen via en live stream. Se det fulde program for konferencen her

Konferencens temaer vil fokusere på børn og unges digitale hverdag og fællesskaber i Norden. Derudover vil brugerinddragelse være et hovedtema på konferencen. Programmet vil være tværfagligt og indeholde en blanding af forskningsbaserede studier og praktiske cases inden for tv-serier, spil, animation, sociale medier mv.

Du kan købe din live stream billet til konferencen via akkrediteringsformularen her.

Deadline for akkreditering er den 3 oktober 2022 kl. 08:00, og prisen for live stream adgang til konferencen er 150 kr. Derudover har du mulighed for at tilmelde dig netværks middagen om aftenen for yderligere 600 kr.

Vi glæder os til at se dig!

Information:
Hvornår: Dato: 3. oktober 2022, 09:30-15:30
Hvor:  Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København
Kontakt: info@buster.dk

(English text below)


BUSTER Children’s Media Conference is opening up for live streaming tickets

BUSTER Film Festival’s big children’s media conference is completely sold out, so we’re now selling live streaming tickets!

Check out the full program for the conference here

The conference’s themes will focus on the digital everyday life and communities of children and young people in the Nordic Countries. In addition, user participation will be a main theme at the conference. The programme will be interdisciplinary and contain a mixture of research-based studies and practical cases within TV series, games, animation, social media etc.
You can book your conference live streaming access via the accreditation form here.

The deadline for accreditation is the 3rd of October 2022 at 08:00 and the price for live stream access is DKK 150. In addition, you can sign up for a network dinner in the evening for an additional DKK 600.

We are looking forward to seeing you!

Information:

When: October 3, 2022, 9:30-15:30
Where: Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København
Contact: info@buster.dk