(IN ENGLISH BELOW)

Ny mediekonference stiller skarpt på børn som målgruppe, medskabere og inspirationskilde. 

DR og BUSTER Filmfestival afholder d. 7. oktober 2021 en stor nordisk børnemediekonference med støtte fra Nordvisionsfonden og Creative Europe MEDIA i Koncerthusets Studie 2. Programmet er sammensat ud fra en ambition om at styrke den nordiske børnemediebranches tværfaglige viden og dermed inspirere til endnu mere kvalitetsindhold i børnehøjde. Udover oplæg fra førende forskere indenfor psykologisk udvikling, livsverdener, medietendenser og spilvaner, har oplæggene fokus på professionelle og talentfulde aktørers praktiske erfaringer med de unge målgrupper.

Konferencen får bl.a. besøg af Lead Play designer Petter Karlsson fra det svenske spilfirma Toca Boca og Knut Næsheim, instruktøren bag NRKs “Minibarna”-serie. Maiken Ingvordsen, aka. Popsi fra den danske YouTube duo, “Popsi og Krelle”, vil fortælle om, hvordan man konstant skal genopfinde sig selv for at være relevant for sine 1.000.000 subscribere på Youtube. BBCs redaktør Ros Attille vil fortælle om BBC’s pre-school strategier, LEGOs experience designer Jonathan Trier Brikner om at generere leg via medier på verdensplan og fra Nordisk film kommer Dan Pappe Schönemann og fortæller om familiernes position i den store “Streaming War”. 

Det endelige program er tilgængeligt online her.

Det er muligt at tilmelde sig til konferencen via akkrediteringsformularen her.

Deadline for akkreditering er den 20. september 2021, kl.12:00 og prisen for at deltage er 300 kr., hvilket inkluderer mad og drikke på dagen samt en afsluttende drink. I tillæg kan man tilmelde sig netværksmiddag om aftenen til 500 kr. 

Konferencen har et begrænset antal pladser. Senest den 21. september vil man få svar på, om man har fået en plads, som derefter skal bekræftes ved betaling af deltagergebyret. 

For yderligere information om konferencen, kontakt venligst info@buster.dk

——————————————————————————————————————–

New Media Conference focuses on children as a target group, co-creators and a source of inspiration.

DR and BUSTER Film Festival organises a major Nordic children’s media conference on 7th of October 2021 with support from the North Vision Foundation and Creative Europe MEDIA. The program is composed based on an ambition to strengthen the Nordic children’s media industry’s interdisciplinary knowledge and thereby inspire even more quality content. In addition to presentations from leading researchers in psychological development, life worlds, media trends and gaming habits, the presentations focus on the practical experiences of professional and talented actors with the young target groups.

Among the many speakers are Lead Play designer Petter Karlsson from the Swedish game company Toca Boca and Knut Næsheim, the director behind NRK‘s ​​”Minibarna” series. Maiken Ingvordsen aka. Popsi from the Danish YouTube duo, “Popsi and Krelle”, will talk about how to constantly reinvent yourself to be relevant to its 1,000,000 subscribers on Youtube. The BBC‘s editor Ros Attille will explain the BBC’s pre-school strategies, while LEGO‘s experience designer Jonathan Trier Brikner elaborates on generating play via media worldwide and from Nordisk Film we’re happy to present Dan Pappe Schönemann who will talk about the families’ position in the great “Streaming War”.

You will find the final program here.

You can sign up for the conference via the accreditation form here

The deadline for accreditation is 20th of September 2021 at 12:00 and the price for participating is DKK 300, which includes food and drink on the day as well as a final drink. In addition, you can sign up for a network dinner in the evening for DKK 500.

The conference has a limited number of seats. No later than 21th of  September, you will receive an answer as to whether you have been given a place, which must then be confirmed by payment of the participation fee.

We are looking forward to seeing you!