BUSTER logo
FESTIVAL 2015 » KATEGORIER » » Filmfortællinger med lyd
Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd

Denne film / event ligger i vores arkiv
og var del af festivalen i 2012.

I alt 300 min

Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd en frø siger? En Filmproduktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for at skærpe elevernes indsigt i og analyseevner i forhold til denne ofte oversete del af filmens virkemidler.

Workshoppen bliver et lærerigt og sjovt forløb, hvor eleverne skal fremstille hele lydsiden til en færdiglavet animationsfilm. Vi har fjernet alle lydeffekt- og musikspor, så eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter. Dagen starter med en præsentation af klippesystemet, lydarkiverne samt en introduktion til fremstilling af lydeffekter. Derefter skal eleverne lytte og eksperimentere med at klippe lyde og musikstykker sammen på forskellige måder for at få en fornemmelse for hvad der harmonerer og understøtter filmens billedside og hvad der har den modsatte effekt. Eleverne kan også eksperimentere med foley-artistens job og indspille nogle af de lyde, de skal bruge i filmen. Foley-artisten genskaber de naturlige lyde i en film eks. døren der smækker eller gulvet der knirker. Viste du f.eks. at to halve kokosnødder, der slås mod hinanden skaber illusionen af hestehove? Dagen sluttes af med at vi ser de færdige produktioner og evaluering.

Eleverne arbejder samme i par. Det er muligt at medbringe egen computer & headset og arbejde individuelt.

DATO TID PRIS STED
Der er ikke planlagt flere visninger.


Filmfortællinger med lyd

300 min.