BUSTER

Film til gratis streaming og på UV-DVD 3 (2011)

Undervisningsmaterialet til filmene, der ligger til gratis streaming på denne side og findes på BUSTERs undervisnings-dvd 3, giver en række konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med filmene i undervisningen.

Hvis du mangler et login, kan du kontakte BUSTER på info@buster.dk.

Vi har valgt at rette særlig fokus mod de filmiske virkemidler - visuelt udtryk, lyd, klipning m.m. Hvad er det, vi ser og hører? Hvorfor har filmskaberne valgt den udtryksform - og hvilken betydning har det for vores oplevelse? Vores ambition er at inspirere lærere og elever til at skabe et fælles ordforråd, et begrebsapparat, der kan danne basis for kvalificeret filmanalyse og styrke elevernes kompetencer som medieforbrugere. Ud over de temaer, undervisningsmaterialet behandler, nævner vi en håndfuld links i forbindelse med hver film. Disse links er tænkt som inspiration for Jer, der vil arbejde yderligere med temaerne i materialet eller brede arbejdet ud til andre emner, der har relevans i forhold til filmene.

Filmene er opdelt i tre hovedgrupper rettet mod indskoling, mellemtrin og overbygning. Men anvisningen er kun vejledende og flere af filmene kan sagtens bruges bredere - alt efter lærerens vurdering af den enkelte klasses niveau.

Bemærk: Handlingsreferatet i undervisningsmaterialerne er tænkt som støtte til arbejdet med filmen, og derfor afsløres slutningen. Så undlad at læse referatet, før I har set filmen!

0. - 3. klasse
Ledus Pavelnieks / Ismesteren
Fag: Dansk, billedkunst, natur og teknik
Udvalgte temaer: Kontraktmodellen, de fire elementer, animationsfilm

Evalds Lacis. Letland 2009 24 min.
Animation. Dansk eller lettisk tale.

Melvin
Fag: Dansk, natur og teknik
Udvalgte temaer: Venskab, dyr i fangenskab, dyr i den danske natur

Magnus Holmgren. Sverige 2009 9 min.
Dansk eller svensk tale.

Lost And Found / Pinguin på afveje
Fag: Dansk, natur og teknik, engelsk
Udvalgte emner: Tema og budskab, filmiske virkemidler, Antarktis, pingviner

Philip Hunt. England 2008 24 min.
Dansk eller engelsk tale.


4. - 6. klasse
The Little Dragon / Den lille drage
Fag: Dansk, billedkunst, film og medier
Udvalgte temaer: Filmiske virkemidler, klipning, lys og farver, lyd, billedperspektiv

Bruno Collet. Frankrig/Schweiz 2009 9 min.
Uden dialog.

The Armoire / Skabet
Fag: Dansk, engelsk
Udvalgte temaer: Historiens forløb, mystery og suspense, lydsiden, tidsplaner

Jamie Travis. Canada 2009 22 min.
Dansk eller engelsk tale.

Jacco's Film
Fag: Dansk, samfundsfag
Udvalgte temaer: Tragikomik og filmsprog, lyd- og billedside, ludomani

Instr. Daan Bakker. Holland 2009 17 min.
Dansk eller hollandsk tale.

Planter des rêves / Spirende drømme
Fag: Dansk, fransk
Udvalgte temaer: To parallelle fortællinger, symbolik, børn og kræft

Pierre-Antoine Carpentier. Frankrig 2009 16 min.
Dansk eller fransk tale.


7. - 10. klasse
Indigo
Fag: Dansk, religion, engelsk
Udvalgte temaer: Fortælleforløb, Frys-billedet-øvelse, Symbolik

Jack Price. England 2010 19 min.
Engelsk med valgfri danske undertekster.

Memoire fossil / Forkullede erindringer
Fag: Dansk, samfundsfag, historie, biologi, geografi, fysik/kemi, medier
Udvalgte temaer: Æstetik, minearbejderens hverdag, kulminer og børnearbejde, lungesydommen KOL

Arnaud Demuynck og Anne-Laure Totaro. Frankrig/Belgien 2009 9 min.
Animation. Ingen dialog.

Skylappjenta
Fag: Dansk, samfundsfag, billedkunst
Udvalgte temaer: Eventyr og surrealisme, filmsproget, kultursammenstød

Iram Haq. Norge 2009 9 min.
Sprog: Norsk og pakistansk med valgfri danske undertekster.

E 18
Fag: Dansk
Udvalgte temaer: Filmiske virkemidler, symbolik, børn af psykisk syge forældre

Bjørn Abelson. Norge 2010 15 min.
Norsk med valgfri danske undertekster.


Dvd'erne står på dit skolebibliotek

Dvd'en distribueres gratis til alle skoler i hele Danmark, og er realiseret med støtte fra Nordea-fonden. Dvd'en kan frit benyttes til undervisning i skoler og andre undervisningsinstitutioner i en femårig periode fra april 2011-2016. Alle skoler i Danmark vil modtage en dvd.

Hvis jeres skole ikke har dvderne stående, kan du bede din skolebibliotekar om at bestille dem hos os. Dvd'erne er gratis og vi sender mod fremsendelsen af frimærker (28 kr.) til dækning af portoen. Send frimærker og navn og adresse på din skole samt navn på bibliotekaren til: BUSTER Filmfestival, Tagensvej 85F, 2200 København N.

Vi kan ikke sende flere eksemplarer af samme dvd til samme skole af hensyn til det begrænsede oplag, og vi kan ligeledes ikke fremsende personlige kopier til lærere. Dvderne skal sendes til skolebibliotekaren.