BUSTER logo

BUSTERs skolenetværk og BUSTERs Ambassadører

Er du lærer, pædagog eller skolebibliotekar og brænder du for nye og spændende undervisningsmuligheder, så skal du se at blive en del af BUSTERs skolenetværk. Hvis du har lyst til at gøre en mere aktiv indsats og være med til at præge festivalen, opfordrer vi dig til at melde dig ind i BUSTERs ambassadører.
 

BUSTERs Skolenetværk

BUSTER har oprettet skolenetværket, så du kan optimere udbyttet af en fantastisk filmoplevelse sammen med dine elever eller institutionsbørn, samtidig med du inddrager oplevelsen konstruktivt i undervisningen eller aktuelle temaforløb.

Når du er tilmeldt BUSTERs skolenetværk vil du løbende modtage nyhedsbreve om festivalens filmtilbud og workshops, konkurrencer med muligheden for at vinde billetter til hele klassen samt information om undervisningsmateriale til udvalgte film i årets program. Du vil desuden blive inviteret til BUSTERs inspirationsdag, hvor vi præsenterer årets program og temaer.

Endvidere får du adgang til et elektronisk filmprogram i begyndelsen af august, inden programavisen distribueres ud til alle skoler i Region Hovedstaden.

Du kan tilmelde dig BUSTERs skolenetværk her.

Du kan også blive en del af BUSTERs familie og modtage nyhedsbreve rettet mod børnefamilier. Læs mere her.

BUSTERs Ambassadører

I marts 2014 afholdte vi det første møde i ambassadørnetværket, som består af BUSTERs faste medarbejdere og en kerne af lærere, som kender og bruger festivalens tilbud, generelt har fokus på at arbejde med film og medier i undervisningen og som gerne vil bidrage til at gøre festivalen bedre og mere synlig. Da ingen af BUSTERs medarbejdere er læreruddannede eller generelt har praktisk erfaring med at undervise, vil vi gerne bruge jer som vores eksperter - konsulenter.

Vi vil gerne kunne sætte ansigt på og have et mere personligt forhold til de lærere, jer, som vi ved er glade for festivalen og besøger den år efter år. Det er vigtigere for os at have et lille, men stærkt netværk, hvor alle er interesseret i at lære hinanden at kende og kan bruge hinandens erfaringer og kompetencer, end at have et stort, men upersonligt netværk.

Hvad sker der i netværket?
Vi forestiller os at netværket mødes 2-4 gange om året, hvor der er plads til en åben dialog, drøfte ønsker, give feedback, erfaringsudveksle, vi kan pitche idéer for jer mv. Det kunne eks. være i forhold til:

 • Filmprogrammet
 • Samarbejdspartnere (museer og andre kulturinstitutioner BUSTER arbejder med)
 • Undervisningsmateriale
 • Kommunikationen af festivalen / lancering af programmet og henvendelsesform
 • Heldagsskolen - hvad betyder den for jer, og kan BUSTER spille en rolle i den sammenhæng


Hvad kan vi tilbyde netværket?
Der skal naturligvis også være nogle goder forbundet med at være venner med BUSTER, og igen er vi åbne for jeres ønsker, men vi har også et par forslag:

 1. I kan indstille deres elever/klasser til børnejury / ungdomsjury.
 2. Fortrinsret til at købe workshops på festivalen.
 3. Tilbud om testforløb, hvis festivalen skal teste eks. nye workshopkoncepter.
 4. Programvejledning til festivalavisen > man kan ringe og drøfte programmet med os, f.eks. i forbindelse med hvad der vil egne sig præcist til din klasse.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig til ambassadørnetværket, så kontakt Christian Jacobsen på: christian@buster.dk