BUSTER logo

Om Medieakademiet

BUSTERs Medieakademi er et treårigt initiativ, der i 2012-2014 skal indsamle viden og udvikle tiltag, der har som formål at styrke danske børn og unges mediekompetencer for livet og både udvikle deres kreative evner og kritiske sans i såvel brugen som produktionen af i film og andre digitale medier.
 

BUSTERs Medieakademi skal over tre år opbygge en vidensbase, der understøtter udviklingen og produktionen af medieworkshops til børn og unge som tilbud til skoler og institutioner. Ligeledes skal der, i samspil med vores landsdækkende filmkonkurrence OREGON, udarbejdes målrettede film-workshops for unge under 20, der ønsker at prøve kræfter med større filmproduktioner.

Medieakademiet består af to overordnede projekter:

Vidensbase om og udvikling af medieworkshops

BUSTER har skabt en enhed, hvis hensigt er at afsøge og opbygge viden om børn og unges erfaringer samt viden om deres udviklingsmuligheder i forbindelse med produktion af audiovisuelle medier. Helt specifikt arbejder vi på at udvikle en online-vidensbase og en rapport, der skal undersøge behovet for den type workshops, som bl.a. BUSTER udbyder, og hvilke kompetencer børnene får ud af at deltage, både i forhold til it-kundskaber, kreativt og socialt.

Denne viden skal danne grundlag for en nytænkning af eksisterende workshopforløb samt udarbejdelse af nye tilbud, der kan understøtte og bidrage til børn og unges udforskning af egenproduktion indenfor digitale medier.

Forløbene er meget forskelligartede: Vi arbejder både på mobilen, computeren og på tablets, og indholdsmæssigt spænder vores workshops fra dokumentarisk selvportræt og animationsfilm til at skabe lydkulissen til en film, computerspilsudvikling og produktion af apps. Disse workshops udbydes på festivalen i september og i samarbejde med den regionale kulturaftale KMØ i hovedstadsområdet. Målgruppen er de 6-15 årige.

I 2013 udbyder BUSTER ca. 40 workshopforløb på festivalen og 100 forløb i regi af KMØ.

OREGON Filmakademi og Filmkonkurrence 2.0.

OREGON Filmakademi er landsdækkende og har til formål at inspirere de 13 til 19-årige på skoler, gymnasier og i andre netværk i hele landet til at kaste sig over filmproduktion. Akademiet afholdes ude i regionerne og består af intensive heldagskurser for elever og sideløbende kurser for deres lærere. Akademiet underviser i 6 discipliner: Instruktion, skuespil, production design, kamera, redigering/lyd og produktionsledelse/PR. Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at eleverne på forhånd skal deles op i mindre filmhold med seks personer i hver. De seks personer tildeles hver deres funktion/disciplin og får et specialiseringskursus indenfor det. Seksmandsgrupperne vil efterfølgende være i stand til at udvikle, planlægge, producere, redigere og promovere en mindre filmproduktion.

Målet med filmakademiet er bl.a., at grupperne producerer deres egen film og melder den til OREGON, som er Danmarks største filmkonkurrence og -event for unge film-entusiaster. Konkurrencen er åben for tilmelding af alle typer film (eks. dokumentar, fiktion, musikvideo) skabt af unge under 20 år. Nordea-fonden støttede opbygningen af filmkonkurrencen i perioden 2009-2011, og støtter nu dens videreudvikling i samspil med filmakademiet. I 2012, var der på landsplan tilmeldt i alt 120 film.

OREGON er støttet af Nordea-fonden, Den Obelske Familiefond og Nordisk Film Fonden.

Læs mere om OREGON her.

Medieakademiet er udviklet af holdet bag BUSTER Filmfestival for Børn og Unge, og bliver udført parallelt med festivalens øvrige projekter.


Disse initiativer er blevet muliggjort takket være den flerårig støtte fra Nordea-fonden, der giver rum til at gennemprøve og eksperimentere med nye tankemåder, samt videreudvikle de eksisterende arbejdsmetoder.